privacy

Privacy verklaring

Marinke Fotografie, gevestigd aan de Thijsweg 9,
7122 KH te Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 Contactgegevens:

www.marinkefotografie.nl

Thijsweg 9

7122 KH Aalten

+31(0)6 53354998

Marinke Oolman is de functionaris Gegevensbescherming van Marinke fotografie en zij is te bereiken via info@marinkefotografie.nl

2 Gegevens die ik verwerk

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk :

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact)

3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Met mijn website en mijn dienst heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marinkefotografie.nl dan verwijder ik deze informatie.

4 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk?

Marinke Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Marinke Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingdienst.

5 Geautomatiseerde besluitvorming

Marinke Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook voor mailverkeer
 • Office voor facturering en boekhouding

6 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar. Foto’s worden maximaal een jaar bewaard en daarna verwijderd.

7 Delen van persoonsgegevens met derden

Marinke Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

8 Cookies of vergelijkbare technieken

De website van Marinke Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marinke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@marinkefotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichter, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10 Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Marinke Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om dit zo goed mogelijk te doen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marinkefotografie.nl

Algemene voorwaarden

1 Shoot boeken

Via contact kun je een mailtje sturen met de gewenste shoot en datum, ik reageer z.s.m. om te bevestigen of de gevraagde datum beschikbaar is.

2 Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je de datum wilt verplaatsen kijk ik graag even wat er verder voor mogelijkheden zijn! 

3 Betalingen

De factuur wordt in de week van de shoot per e-mail verzonden en moet binnen 14 dagen worden voldaan. De hoge resolutie bestanden worden pas verzonden na betaling op de rekening van Marinke Fotografie.

Betalingen dienen te worden overgemaakt op NL 64 RABO 0330 1345 23 t.n.v. Marinke Fotografie.

4 Levering 

Foto’s worden door Marinke Fotografie geselecteerd en bewerkt, er is geen inzage mogelijk in de RAW bestanden door de klant. Na selectie en bewerking krijg je een mailtje met een link naar de online galerij met foto’s in verkleinde versie. 

 • Marinke fotografie levert nooit onbewerkte bestanden.
 • bestanden worden aangeleverd in Jpeg via een online galerij tenzij anders is overeengekomen.
 • De kleurweergave van het beeldscherm van Marinke fotografie is bepalend, het kan zijn dat de kleuren op een ander scherm afwijken, Marinke fotografie is daar niet verantwoordelijk voor. 
 • Marinke fotografie bewaart de verstuurde bestanden tot 1 jaar na de afleverdatum, daarna ben je zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van de foto’s.

5 Reiskosten

Prijzen zijn excl. reiskostenvergoeding, binnen Aalten worden geen reiskosten gerekend. Vanaf 10 km reken ik €0,30 cent per km.

6 Locatie 

Een locatie regelen we in overleg.

7 Prijzen 

 • Marinke fotografie rekent geen btw omdat ze gebruik maakt van de KOR
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en wijzigingen.
 • prijzen kunnen ten alle tijden worden gewijzigd door Marinke fotografie, lopende offertes blijven dan gewoon gelden zoals overeen gekomen.

8 Auteursrechten en publicatie 

 • Het auteursrecht blijft ten alle tijden eigendom van Marinke fotografie.
 • Marinke fotografie vraagt om toestemming voor het plaatsen van foto’s in haar portfolio, op de website en social media. Hiervoor tekent de klant een toestemmingsverklaring.
 • Alleen originele foto’s mogen online gedeeld worden, graag mijn bedrijfsnaam vermelden.
 • Het is niet toegestaan geleverde foto’s zelf na te bewerken en deze te publiceren (dus ook geen filters op bijv.Instagram)
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële doeleinden zonder toestemming van Marinke fotografie.